4Dcoaching
4D Coaching
                      4D Coaching 

''Ver voorbij verwachtingen, eisen, plannen, en 'moeten', ligt het huis van de dromen, de verlangens en de bestemming'.''


4D Coaching richt zich voornamelijk op personal coaching: hierbij gaat het om persoonlijke vraagstukken, waarbij de coach een omgeving creëert waar een persoon zich kan ontwikkelen, met als doel persoonlijke groei en daarmee verandering van gedrag en verbetering van de situatie. Centraal staat hierbij het (her)ontdekken van de eigen kracht, positieve levensenergie en het verlangen.

Kernwoorden van 4D Coaching zijn dan ook: Dream, Dare, Decide & Do.

4D Coaching is de praktijk van Paulien Sarelse-Spikker en is gestoeld op de leer van de Coaching Academy.
Picture
Dream, Dare, Decide & Do
personal coaching